Zaštita osobnih podataka

Sonus Art d.o.o. je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 106/12) imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt podaci:
Katarina Leljak Jurman
email: katarina.jurman@sonusart.hr