Zaštita osobnih podataka

Sonus Art d.o.o. je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 106/12) imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. 


Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Marcel Majsan
Tel: 01 4813 025
E-mail: marcel.majsan@sonusart.hr